SALDO

grundformelastiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomelastiserbar
pos indef sg u genelastiserbars
pos indef sg n nomelastiserbart
pos indef sg n genelastiserbarts
pos indef pl nomelastiserbara
pos indef pl genelastiserbaras
pos def sg no_masc nomelastiserbara
pos def sg no_masc genelastiserbaras
pos def sg masc nomelastiserbare
pos def sg masc genelastiserbares
pos def pl nomelastiserbara
pos def pl genelastiserbaras
komp nomelastiserbarare
komp genelastiserbarares
super indef nomelastiserbarast
super indef genelastiserbarasts
super def no_masc nomelastiserbaraste
super def no_masc genelastiserbarastes
super def masc nomelastiserbaraste
super def masc genelastiserbarastes
celastiserbar-/elastiserbar
smselastiserbar-