SALDO

grundformelektrifierbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomelektrifierbar
pos indef sg u genelektrifierbars
pos indef sg n nomelektrifierbart
pos indef sg n genelektrifierbarts
pos indef pl nomelektrifierbara
pos indef pl genelektrifierbaras
pos def sg no_masc nomelektrifierbara
pos def sg no_masc genelektrifierbaras
pos def sg masc nomelektrifierbare
pos def sg masc genelektrifierbares
pos def pl nomelektrifierbara
pos def pl genelektrifierbaras
komp nomelektrifierbarare
komp genelektrifierbarares
super indef nomelektrifierbarast
super indef genelektrifierbarasts
super def no_masc nomelektrifierbaraste
super def no_masc genelektrifierbarastes
super def masc nomelektrifierbaraste
super def masc genelektrifierbarastes
celektrifierbar-/elektrifierbar
smselektrifierbar-