SALDO

grundformendosserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomendosserbar
pos indef sg u genendosserbars
pos indef sg n nomendosserbart
pos indef sg n genendosserbarts
pos indef pl nomendosserbara
pos indef pl genendosserbaras
pos def sg no_masc nomendosserbara
pos def sg no_masc genendosserbaras
pos def sg masc nomendosserbare
pos def sg masc genendosserbares
pos def pl nomendosserbara
pos def pl genendosserbaras
komp nomendosserbarare
komp genendosserbarares
super indef nomendosserbarast
super indef genendosserbarasts
super def no_masc nomendosserbaraste
super def no_masc genendosserbarastes
super def masc nomendosserbaraste
super def masc genendosserbarastes
cendosserbar-/endosserbar
smsendosserbar-