SALDO

grundformengagerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomengagerbar
pos indef sg u genengagerbars
pos indef sg n nomengagerbart
pos indef sg n genengagerbarts
pos indef pl nomengagerbara
pos indef pl genengagerbaras
pos def sg no_masc nomengagerbara
pos def sg no_masc genengagerbaras
pos def sg masc nomengagerbare
pos def sg masc genengagerbares
pos def pl nomengagerbara
pos def pl genengagerbaras
komp nomengagerbarare
komp genengagerbarares
super indef nomengagerbarast
super indef genengagerbarasts
super def no_masc nomengagerbaraste
super def no_masc genengagerbarastes
super def masc nomengagerbaraste
super def masc genengagerbarastes
cengagerbar-/engagerbar
smsengagerbar-