SALDO

grundformenhänt
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomenhänt
pos indef sg u genenhänts
pos indef sg n nomenhänt
pos indef sg n genenhänts
pos indef pl nomenhänta
pos indef pl genenhäntas
pos def sg no_masc nomenhänta
pos def sg no_masc genenhäntas
pos def sg masc nomenhänte
pos def sg masc genenhäntes
pos def pl nomenhänta
pos def pl genenhäntas
cenhänt-/enhänt
smsenhänt-