SALDO

grundformenhetssträvande
mönsternn_5n_saldo
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomenhetssträvande
sg indef genenhetssträvandes
sg def nomenhetssträvandet
sg def genenhetssträvandets
pl indef nomenhetssträvanden
pl indef genenhetssträvandens
pl def nomenhetssträvandena
pl def genenhetssträvandenas
cienhetssträvande/enhetssträvande-
cmenhetssträvande/enhetssträvande-
smsenhetssträvande-