SALDO

dokumentation (pdf)

enligt

⇧[2]följa PRIM

enligt (pp)

[korpus]


8
PRIM i_enlighet_med jämlikt med_stöd_av à_la
beslut beslutenlig
kontrakt kontraktsenlig
lag lagenlig
uttal ljudenlig

2
fördrag fördragsenlig
regel regelmässig