SALDO

dokumentation (pdf)

epitet

⇧[2]attribut PRIM

epitet (nn)

[korpus]

* *