SALDO

grundformertappa
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivertappar
pres ind s-formertappas
pret ind aktivertappade
pret ind s-formertappades
imperertappa
inf aktivertappa
inf s-formertappas
sup aktivertappat
sup s-formertappats
pres_part nomertappande
pres_part genertappandes
pret_part indef sg u nomertappad
pret_part indef sg u genertappads
pret_part indef sg n nomertappat
pret_part indef sg n genertappats
pret_part indef pl nomertappade
pret_part indef pl genertappades
pret_part def sg no_masc nomertappade
pret_part def sg no_masc genertappades
pret_part def sg masc nomertappade
pret_part def sg masc genertappades
pret_part def pl nomertappade
pret_part def pl genertappades
certapp-/ertapp
smsertapp-