SALDO

grundformesteticerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomesteticerbar
pos indef sg u genesteticerbars
pos indef sg n nomesteticerbart
pos indef sg n genesteticerbarts
pos indef pl nomesteticerbara
pos indef pl genesteticerbaras
pos def sg no_masc nomesteticerbara
pos def sg no_masc genesteticerbaras
pos def sg masc nomesteticerbare
pos def sg masc genesteticerbares
pos def pl nomesteticerbara
pos def pl genesteticerbaras
komp nomesteticerbarare
komp genesteticerbarares
super indef nomesteticerbarast
super indef genesteticerbarasts
super def no_masc nomesteticerbaraste
super def no_masc genesteticerbarastes
super def masc nomesteticerbaraste
super def masc genesteticerbarastes
cesteticerbar-/esteticerbar
smsesteticerbar-