SALDO

grundformestetiserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomestetiserbar
pos indef sg u genestetiserbars
pos indef sg n nomestetiserbart
pos indef sg n genestetiserbarts
pos indef pl nomestetiserbara
pos indef pl genestetiserbaras
pos def sg no_masc nomestetiserbara
pos def sg no_masc genestetiserbaras
pos def sg masc nomestetiserbare
pos def sg masc genestetiserbares
pos def pl nomestetiserbara
pos def pl genestetiserbaras
komp nomestetiserbarare
komp genestetiserbarares
super indef nomestetiserbarast
super indef genestetiserbarasts
super def no_masc nomestetiserbaraste
super def no_masc genestetiserbarastes
super def masc nomestetiserbaraste
super def masc genestetiserbarastes
cestetiserbar-/estetiserbar
smsestetiserbar-