SALDO

grundformetablerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nometablerbar
pos indef sg u genetablerbars
pos indef sg n nometablerbart
pos indef sg n genetablerbarts
pos indef pl nometablerbara
pos indef pl genetablerbaras
pos def sg no_masc nometablerbara
pos def sg no_masc genetablerbaras
pos def sg masc nometablerbare
pos def sg masc genetablerbares
pos def pl nometablerbara
pos def pl genetablerbaras
komp nometablerbarare
komp genetablerbarares
super indef nometablerbarast
super indef genetablerbarasts
super def no_masc nometablerbaraste
super def no_masc genetablerbarastes
super def masc nometablerbaraste
super def masc genetablerbarastes
cetablerbar-/etablerbar
smsetablerbar-