SALDO

dokumentation (pdf)

exkretion

⇧[2]exkret PRIM

exkretion (nn)

[korpus]

* *