SALDO

grundformexotermisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomexotermisk
pos indef sg u genexotermisks
pos indef sg n nomexotermiskt
pos indef sg n genexotermiskts
pos indef pl nomexotermiska
pos indef pl genexotermiskas
pos def sg no_masc nomexotermiska
pos def sg no_masc genexotermiskas
pos def sg masc nomexotermiske
pos def sg masc genexotermiskes
pos def pl nomexotermiska
pos def pl genexotermiskas
komp nomexotermiskare
komp genexotermiskares
super indef nomexotermiskast
super indef genexotermiskasts
super def no_masc nomexotermiskaste
super def no_masc genexotermiskastes
super def masc nomexotermiskaste
super def masc genexotermiskastes
cexotermisk-/exotermisk
smsexotermisk-