SALDO

grundformexploaterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomexploaterbar
pos indef sg u genexploaterbars
pos indef sg n nomexploaterbart
pos indef sg n genexploaterbarts
pos indef pl nomexploaterbara
pos indef pl genexploaterbaras
pos def sg no_masc nomexploaterbara
pos def sg no_masc genexploaterbaras
pos def sg masc nomexploaterbare
pos def sg masc genexploaterbares
pos def pl nomexploaterbara
pos def pl genexploaterbaras
komp nomexploaterbarare
komp genexploaterbarares
super indef nomexploaterbarast
super indef genexploaterbarasts
super def no_masc nomexploaterbaraste
super def no_masc genexploaterbarastes
super def masc nomexploaterbaraste
super def masc genexploaterbarastes
cexploaterbar-/exploaterbar
smsexploaterbar-