SALDO

grundformextatisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomextatisk
pos indef sg u genextatisks
pos indef sg n nomextatiskt
pos indef sg n genextatiskts
pos indef pl nomextatiska
pos indef pl genextatiskas
pos def sg no_masc nomextatiska
pos def sg no_masc genextatiskas
pos def sg masc nomextatiske
pos def sg masc genextatiskes
pos def pl nomextatiska
pos def pl genextatiskas
komp nomextatiskare
komp genextatiskares
super indef nomextatiskast
super indef genextatiskasts
super def no_masc nomextatiskaste
super def no_masc genextatiskastes
super def masc nomextatiskaste
super def masc genextatiskastes
cextatisk-/extatisk
smsextatisk-