SALDO

grundformextrem
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomextrem
pos indef sg u genextrems
pos indef sg n nomextremt
pos indef sg n genextremts
pos indef pl nomextrema
pos indef pl genextremas
pos def sg no_masc nomextrema
pos def sg no_masc genextremas
pos def sg masc nomextreme
pos def sg masc genextremes
pos def pl nomextrema
pos def pl genextremas
komp nomextremare
komp genextremares
super indef nomextremast
super indef genextremasts
super def no_masc nomextremaste
super def no_masc genextremastes
super def masc nomextremaste
super def masc genextremastes
cextrem-/extrem
smsextrem-