SALDO

dokumentation (pdf)

få_hum

⇧[2]hum PRIM

få_hum (vbm)

[korpus]

* *