SALDO

grundformfölja
mönstervb_2a_viga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivföljer
pres ind s-formföljs/följes
pret ind aktivföljde
pret ind s-formföljdes
imperfölj
inf aktivfölja
inf s-formföljas
sup aktivföljt
sup s-formföljts
pres_part nomföljande
pres_part genföljandes
pret_part indef sg u nomföljd
pret_part indef sg u genföljds
pret_part indef sg n nomföljt
pret_part indef sg n genföljts
pret_part indef pl nomföljda
pret_part indef pl genföljdas
pret_part def sg no_masc nomföljda
pret_part def sg no_masc genföljdas
pret_part def sg masc nomföljde
pret_part def sg masc genföljdes
pret_part def pl nomföljda
pret_part def pl genföljdas
cfölj-/följ
smsfölj-