SALDO

grundformföräktenskaplig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomföräktenskaplig
pos indef sg u genföräktenskapligs
pos indef sg n nomföräktenskapligt
pos indef sg n genföräktenskapligts
pos indef pl nomföräktenskapliga
pos indef pl genföräktenskapligas
pos def sg no_masc nomföräktenskapliga
pos def sg no_masc genföräktenskapligas
pos def sg masc nomföräktenskaplige
pos def sg masc genföräktenskapliges
pos def pl nomföräktenskapliga
pos def pl genföräktenskapligas
komp nomföräktenskapligare
komp genföräktenskapligares
super indef nomföräktenskapligast
super indef genföräktenskapligasts
super def no_masc nomföräktenskapligaste
super def no_masc genföräktenskapligastes
super def masc nomföräktenskapligaste
super def masc genföräktenskapligastes
cföräktenskaplig-/föräktenskaplig
smsföräktenskaplig-