SALDO

grundformför tidig
mönsteravm_0p0_gul
ordklassavm
böjningstabell
pos indef sg u nomför tidig
pos indef sg n nomför tidigt
pos indef pl nomför tidiga
pos def sg no_masc nomför tidiga
pos def sg masc nomför tidige
pos def pl nomför tidiga
komp nomför tidigare
super indef nomför tidigast
super def no_masc nomför tidigaste
super def masc nomför tidigaste