SALDO

grundformföraning
mönsternn_2u_mening
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomföraning
sg indef genföranings
sg def nomföraningen
sg def genföraningens
pl indef nomföraningar
pl indef genföraningars
pl def nomföraningarna
pl def genföraningarnas
ciföranings/föranings-
cmföranings/föranings-
smsföranings-