SALDO

dokumentation (pdf)

förbi

⇧[2]vid PRIM

förbi (pp)

[korpus]


4
PRIM förflyta passera över2
omkring runda3

10
blomma2 utblommad
fara förbifart
ila förbiilande
köra köra_om
samtidig i_förbifarten
segla segla_om
skynda förbiskyndande
svepa förbisvepande
svischa förbisvischande
trafikled förbifartsled