SALDO

grundformförbigå med tystnad
mönstervbm_4ad1_gå
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivförbigår med tystnad
pres ind s-formförbigås med tystnad
pres konj aktivförbigånge med tystnad
pres konj s-formförbigånges med tystnad
pret ind aktivförbigick med tystnad
pret ind s-formförbigicks med tystnad
pret konj aktivförbiginge med tystnad
pret konj s-formförbiginges med tystnad
imperförbigå med tystnad
inf aktivförbigå med tystnad
inf s-formförbigås med tystnad
sup aktivförbigått med tystnad
sup s-formförbigåtts med tystnad
pres_part nomförbigående med tystnad
pres_part genförbigåendes med tystnad
pret_part indef sg u nomförbigången med tystnad
pret_part indef sg u genförbigångens med tystnad
pret_part indef sg n nomförbigånget med tystnad
pret_part indef sg n genförbigångets med tystnad
pret_part indef pl nomförbigångna med tystnad
pret_part indef pl genförbigångnas med tystnad
pret_part def sg no_masc nomförbigångna med tystnad
pret_part def sg no_masc genförbigångnas med tystnad
pret_part def sg masc nomförbigångne med tystnad
pret_part def sg masc genförbigångnes med tystnad
pret_part def pl nomförbigångna med tystnad
pret_part def pl genförbigångnas med tystnad