SALDO

grundformförbinda
mönstervb_4a_dricka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförbinder
pres ind s-formförbinds/förbindes
pres konj aktivförbinde
pres konj s-formförbindes
pret ind aktivförband
pret ind s-formförbands
pret konj aktivförbunde
pret konj s-formförbundes
imperförbind
inf aktivförbinda
inf s-formförbindas
sup aktivförbundit
sup s-formförbundits
pres_part nomförbindande
pres_part genförbindandes
pret_part indef sg u nomförbunden
pret_part indef sg u genförbundens
pret_part indef sg n nomförbundet
pret_part indef sg n genförbundets
pret_part indef pl nomförbundna
pret_part indef pl genförbundnas
pret_part def sg no_masc nomförbundna
pret_part def sg no_masc genförbundnas
pret_part def sg masc nomförbundne
pret_part def sg masc genförbundnes
pret_part def pl nomförbundna
pret_part def pl genförbundnas
cförbind-/förbind
smsförbind-