SALDO

grundformförbistrad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförbistrad
pos indef sg u genförbistrads
pos indef sg n nomförbistrat
pos indef sg n genförbistrats
pos indef pl nomförbistrade
pos indef pl genförbistrades
pos def sg no_masc nomförbistrade
pos def sg no_masc genförbistrades
pos def sg masc nomförbistrade
pos def sg masc genförbistrades
pos def pl nomförbistrade
pos def pl genförbistrades