SALDO

grundformfördragsvidrig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfördragsvidrig
pos indef sg u genfördragsvidrigs
pos indef sg n nomfördragsvidrigt
pos indef sg n genfördragsvidrigts
pos indef pl nomfördragsvidriga
pos indef pl genfördragsvidrigas
pos def sg no_masc nomfördragsvidriga
pos def sg no_masc genfördragsvidrigas
pos def sg masc nomfördragsvidrige
pos def sg masc genfördragsvidriges
pos def pl nomfördragsvidriga
pos def pl genfördragsvidrigas
komp nomfördragsvidrigare
komp genfördragsvidrigares
super indef nomfördragsvidrigast
super indef genfördragsvidrigasts
super def no_masc nomfördragsvidrigaste
super def no_masc genfördragsvidrigastes
super def masc nomfördragsvidrigaste
super def masc genfördragsvidrigastes
cfördragsvidrig-/fördragsvidrig
smsfördragsvidrig-