SALDO

dokumentation (pdf)

före

⇧[1]PRIM PRIM

före (pp), pre (sxc)

[korpus]


19
PRIM före_detta föregripa föregå förr förra förrän först förtur förut förutvarande i_förväg inför innan innan_dess leda8 ligga_före tidig
motsats efter
viktig främst

72
Columbus förcolumbisk
affix prefix
ana föraning förutse
anmäla föranmäla
annonsera förannonsera
anta förutsätta
avstånd försprång
behandling förbehandling
bestämma förutbestämma
betala förskott handpenning
bild förebild
bisats försats
datum antedatera
drink grunda4
existens preexistens
fjolåret i_förfjol
födelse prenatal
förståelse förförståelse
gift änka änkling
gifta_sig förlova_sig
gro förgroning
gå_före
helgdag helgdagsafton
hinna förekomma2
historia förhistoria
huvudton förslag2
industriell förindustriell
istid preglacial
jul advent
krig förkrigstid
kristen förkristen
kunskap förkunskaper
köp förköp
läsa diktera
match förmatch
meddela avisera
menstruation premenstruell
modern förmodern
människa förmänniska
natt nattgången
nämna förbemälde högstdensamme
omnämna merbemäld
operation preoperativ
ord proklitisk
ordklass preposition
patrull förpatrull
planet planetesimal
post2 förpost
pubertet förpubertet
påsk fastlagen
romantik förromantik
romersk förromersk
räkna nedräkning
rätt4 förrätt
sammansättningsled förled
skola förskola
släkting farfarsfar förfader
stadium förstadium
strid förpostfäktning
tecken förebud
teknik förteknisk
tid historia
tåga avantgarde
undersökning förundersökning
utvecklingsstadium atavism
vikingatida förvikingatida
äktenskap föräktenskaplig