SALDO

grundformföregå
mönstervb_4a_gå
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivföregår
pres ind s-formföregås
pres konj aktivföregånge
pres konj s-formföregånges
pret ind aktivföregick
pret ind s-formföregicks
pret konj aktivföreginge
pret konj s-formföreginges
imperföregå
inf aktivföregå
inf s-formföregås
sup aktivföregått
sup s-formföregåtts
pres_part nomföregående
pres_part genföregåendes
pret_part indef sg u nomföregången
pret_part indef sg u genföregångens
pret_part indef sg n nomföregånget
pret_part indef sg n genföregångets
pret_part indef pl nomföregångna
pret_part indef pl genföregångnas
pret_part def sg no_masc nomföregångna
pret_part def sg no_masc genföregångnas
pret_part def sg masc nomföregångne
pret_part def sg masc genföregångnes
pret_part def pl nomföregångna
pret_part def pl genföregångnas
cföregå-/föregå
smsföregå-