SALDO

grundformförekomma
mönstervb_4a_komma
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförekommer
pres ind s-formförekommes/förekoms
pres konj aktivförekomme
pres konj s-formförekommes
pret ind aktivförekom
pret ind s-formförekoms
pret konj aktivförekomme
pret konj s-formförekommes
imperförekom
inf aktivförekomma
inf s-formförekommas
sup aktivförekommit
sup s-formförekommits
pres_part nomförekommande
pres_part genförekommandes
pret_part indef sg u nomförekommen
pret_part indef sg u genförekommens
pret_part indef sg n nomförekommet
pret_part indef sg n genförekommets
pret_part indef pl nomförekomna
pret_part indef pl genförekomnas
pret_part def sg no_masc nomförekomna
pret_part def sg no_masc genförekomnas
pret_part def sg masc nomförekomne
pret_part def sg masc genförekomnes
pret_part def pl nomförekomna
pret_part def pl genförekomnas
cförekom-/förekom
smsförekom-