SALDO

grundformförekommande
mönsternn_5n_saldo
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomförekommande
sg indef genförekommandes
sg def nomförekommandet
sg def genförekommandets
pl indef nomförekommanden
pl indef genförekommandens
pl def nomförekommandena
pl def genförekommandenas
ciförekommande/förekommande-
cmförekommande/förekommande-
smsförekommande-