SALDO

grundformförekommen
mönsterav_0_uppsutten
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförekommen
pos indef sg u genförekommens
pos indef sg n nomförekommet
pos indef sg n genförekommets
pos indef pl nomförekomna
pos indef pl genförekomnas
pos def sg no_masc nomförekomna
pos def sg no_masc genförekomnas
pos def sg masc nomförekomne
pos def sg masc genförekomnes
pos def pl nomförekomna
pos def pl genförekomnas
cförekommen-/förekommen
smsförekommen-