SALDO

grundformförena
mönstervb_1a_skapa
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförenar
pres ind s-formförenas
pret ind aktivförenade
pret ind s-formförenades
imperförena
inf aktivförena
inf s-formförenas
sup aktivförenat
sup s-formförenats
pres_part nomförenande
pres_part genförenandes
pret_part indef sg u nomförent/förenad
pret_part indef sg u genförents/förenads
pret_part indef sg n nomförent/förenat
pret_part indef sg n genförents/förenats
pret_part indef pl nomförenta/förenade
pret_part indef pl genförentas/förenades
pret_part def sg no_masc nomförenta/förenade
pret_part def sg no_masc genförentas/förenades
pret_part def sg masc nomförente/förenade
pret_part def sg masc genförentes/förenades
pret_part def pl nomförenta/förenade
pret_part def pl genförentas/förenades
cfören-/fören
smsfören-