SALDO

dokumentation (pdf)

föreställning

⇧[2]föreställa_sig PRIM

föreställning (nn)

[korpus]


11
PRIM föreställningskategori föreställningsvärld
eskatologisk eskatologi
falsk livslögn
felaktig vanföreställning
hot hotbild
imaginär chimär
själv jagföreställning
slentrian slentrianföreställning
tro2 trosföreställning
tvång tvångsföreställning
*