SALDO

grundformföreträde
mönsternn_5n_dike
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomföreträde
sg indef genföreträdes
sg def nomföreträdet
sg def genföreträdets
pl indef nomföreträden
pl indef genföreträdens
pl def nomföreträdena
pl def genföreträdenas
ciföreträdes/företrädes-
cmföreträdes/företrädes-
smsföreträdes-