SALDO

grundformförfattningsvidrig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförfattningsvidrig
pos indef sg u genförfattningsvidrigs
pos indef sg n nomförfattningsvidrigt
pos indef sg n genförfattningsvidrigts
pos indef pl nomförfattningsvidriga
pos indef pl genförfattningsvidrigas
pos def sg no_masc nomförfattningsvidriga
pos def sg no_masc genförfattningsvidrigas
pos def sg masc nomförfattningsvidrige
pos def sg masc genförfattningsvidriges
pos def pl nomförfattningsvidriga
pos def pl genförfattningsvidrigas
komp nomförfattningsvidrigare
komp genförfattningsvidrigares
super indef nomförfattningsvidrigast
super indef genförfattningsvidrigasts
super def no_masc nomförfattningsvidrigaste
super def no_masc genförfattningsvidrigastes
super def masc nomförfattningsvidrigaste
super def masc genförfattningsvidrigastes
cförfattningsvidrig-/författningsvidrig
smsförfattningsvidrig-