SALDO

grundformförflacka
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförflackar
pres ind s-formförflackas
pret ind aktivförflackade
pret ind s-formförflackades
imperförflacka
inf aktivförflacka
inf s-formförflackas
sup aktivförflackat
sup s-formförflackats
pres_part nomförflackande
pres_part genförflackandes
pret_part indef sg u nomförflackad
pret_part indef sg u genförflackads
pret_part indef sg n nomförflackat
pret_part indef sg n genförflackats
pret_part indef pl nomförflackade
pret_part indef pl genförflackades
pret_part def sg no_masc nomförflackade
pret_part def sg no_masc genförflackades
pret_part def sg masc nomförflackade
pret_part def sg masc genförflackades
pret_part def pl nomförflackade
pret_part def pl genförflackades
cförflack-/förflack
smsförflack-