SALDO

dokumentation (pdf)

förhållande2

⇧[2]situation PRIM

förhållande (nn)

[korpus]


16
PRIM omständighet villkor2
arbete arbetsförhållande
dålig missförhållande
faktisk sakförhållande
fängelse fängelseförhållande
hamn hamnförhållande
is isförhållande
lika ceteris_paribus under_lika_förhållanden
liv levnadsförhållande
ljus ljusförhållande
natur naturbetingelse
temperatur temperaturförhållande
vind vindförhållande
ägande ägandeförhållande
*