SALDO

dokumentation (pdf)

förhindra

⇧[2]hindra PRIM

förhindra (vb)

[korpus]


22
PRIM avvända bakbinda2 förhindrande om_intet omintetgöra
brand branddike brandgata brandgrav
gasläckage oljelås
graviditet preventivmedel
halka brodd
halka2 dubb
imma imruta
isbildning frostskyddsvätska karburatorsprit
jonfläck jonfälla
korrosion korrosionsinhibitor korrosionsskyddande
levra_sig heparin
mögel mögelhindrande
rost mönja
utan rida_spärr
*