SALDO

grundformförindustriell
mönsterav_0_medelstor
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförindustriell
pos indef sg u genförindustriells
pos indef sg n nomförindustriellt
pos indef sg n genförindustriellts
pos indef pl nomförindustriella
pos indef pl genförindustriellas
pos def sg no_masc nomförindustriella
pos def sg no_masc genförindustriellas
pos def sg masc nomförindustrielle
pos def sg masc genförindustrielles
pos def pl nomförindustriella
pos def pl genförindustriellas