SALDO

grundformförklistra
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförklistrar
pres ind s-formförklistras
pret ind aktivförklistrade
pret ind s-formförklistrades
imperförklistra
inf aktivförklistra
inf s-formförklistras
sup aktivförklistrat
sup s-formförklistrats
pres_part nomförklistrande
pres_part genförklistrandes
pret_part indef sg u nomförklistrad
pret_part indef sg u genförklistrads
pret_part indef sg n nomförklistrat
pret_part indef sg n genförklistrats
pret_part indef pl nomförklistrade
pret_part indef pl genförklistrades
pret_part def sg no_masc nomförklistrade
pret_part def sg no_masc genförklistrades
pret_part def sg masc nomförklistrade
pret_part def sg masc genförklistrades
pret_part def pl nomförklistrade
pret_part def pl genförklistrades