SALDO

grundformförkonstlad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförkonstlad
pos indef sg u genförkonstlads
pos indef sg n nomförkonstlat
pos indef sg n genförkonstlats
pos indef pl nomförkonstlade
pos indef pl genförkonstlades
pos def sg no_masc nomförkonstlade
pos def sg no_masc genförkonstlades
pos def sg masc nomförkonstlade
pos def sg masc genförkonstlades
pos def pl nomförkonstlade
pos def pl genförkonstlades