SALDO

grundformförkristen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförkristen
pos indef sg u genförkristens
pos indef sg n nomförkristet
pos indef sg n genförkristets
pos indef pl nomförkristna
pos indef pl genförkristnas
pos def sg no_masc nomförkristna
pos def sg no_masc genförkristnas
pos def sg masc nomförkristne
pos def sg masc genförkristnes
pos def pl nomförkristna
pos def pl genförkristnas
komp nomförkristnare
komp genförkristnares
super indef nomförkristnast
super indef genförkristnasts
super def no_masc nomförkristnaste
super def no_masc genförkristnastes
super def masc nomförkristnaste
super def masc genförkristnastes
cförkristen-/förkristen
smsförkristen-