SALDO

grundformförkroppsliga
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförkroppsligar
pres ind s-formförkroppsligas
pret ind aktivförkroppsligade
pret ind s-formförkroppsligades
imperförkroppsliga
inf aktivförkroppsliga
inf s-formförkroppsligas
sup aktivförkroppsligat
sup s-formförkroppsligats
pres_part nomförkroppsligande
pres_part genförkroppsligandes
pret_part indef sg u nomförkroppsligad
pret_part indef sg u genförkroppsligads
pret_part indef sg n nomförkroppsligat
pret_part indef sg n genförkroppsligats
pret_part indef pl nomförkroppsligade
pret_part indef pl genförkroppsligades
pret_part def sg no_masc nomförkroppsligade
pret_part def sg no_masc genförkroppsligades
pret_part def sg masc nomförkroppsligade
pret_part def sg masc genförkroppsligades
pret_part def pl nomförkroppsligade
pret_part def pl genförkroppsligades
cförkroppslig-/förkroppslig
smsförkroppslig-