SALDO

grundformförkroppsligande
mönsternn_5n_saldo
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomförkroppsligande
sg indef genförkroppsligandes
sg def nomförkroppsligandet
sg def genförkroppsligandets
pl indef nomförkroppsliganden
pl indef genförkroppsligandens
pl def nomförkroppsligandena
pl def genförkroppsligandenas
ciförkroppsligande/förkroppsligande-
cmförkroppsligande/förkroppsligande-
smsförkroppsligande-