SALDO

grundformförkrympa
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförkrymper
pres ind s-formförkrymps/förkrympes
pret ind aktivförkrympte
pret ind s-formförkrymptes
imperförkrymp
inf aktivförkrympa
inf s-formförkrympas
sup aktivförkrympt
sup s-formförkrympts
pres_part nomförkrympande
pres_part genförkrympandes
pret_part indef sg u nomförkrympt
pret_part indef sg u genförkrympts
pret_part indef sg n nomförkrympt
pret_part indef sg n genförkrympts
pret_part indef pl nomförkrympta
pret_part indef pl genförkrymptas
pret_part def sg no_masc nomförkrympta
pret_part def sg no_masc genförkrymptas
pret_part def sg masc nomförkrympte
pret_part def sg masc genförkrymptes
pret_part def pl nomförkrympta
pret_part def pl genförkrymptas
cförkrymp-/förkrymp
smsförkrymp-