SALDO

grundformförlösa
mönstervb_2a_ansöka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförlöser
pres ind s-formförlöses
pret ind aktivförlöste
pret ind s-formförlöstes
imperförlös
inf aktivförlösa
inf s-formförlösas
sup aktivförlöst
sup s-formförlösts
pres_part nomförlösande
pres_part genförlösandes
pret_part indef sg u nomförlöst
pret_part indef sg u genförlösts
pret_part indef sg n nomförlöst
pret_part indef sg n genförlösts
pret_part indef pl nomförlösta
pret_part indef pl genförlöstas
pret_part def sg no_masc nomförlösta
pret_part def sg no_masc genförlöstas
pret_part def sg masc nomförlöste
pret_part def sg masc genförlöstes
pret_part def pl nomförlösta
pret_part def pl genförlöstas
cförlös-/förlös
smsförlös-