SALDO

grundformförlova sig
mönstervbm_1ms1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivförlovar er/förlovar oss/förlovar sig/förlovar dig/förlovar mig
pret ind aktivförlovade er/förlovade oss/förlovade sig/förlovade dig/förlovade mig
imperförlova er/förlova dig
inf aktivförlova er/förlova oss/förlova sig/förlova dig/förlova mig
sup aktivförlovat er/förlovat oss/förlovat sig/förlovat dig/förlovat mig
pres_part nomförlovande er/förlovande oss/förlovande sig/förlovande dig/förlovande mig
pres_part genförlovandes er/förlovandes oss/förlovandes sig/förlovandes dig/förlovandes mig