SALDO

dokumentation (pdf)

förmåga

⇧[2]förmå2 PRIM

förmåga (nn)

[korpus]


74
PRIM abilitet begåvning färdighet kapacitet utförsgåva
absorbera absorberingsförmåga
abstrahera abstraktionsförmåga
ackommodera ackommodationsförmåga
anfalla+först förstaslagsförmåga
anförare anförarförmåga
anpassa_sig anpassningsförmåga
arbeta arbetsförmåga
attackera attackförmåga
berätta berättarförmåga
besluta beslutsförmåga
betala betalningsförmåga
bevisa beviskraft
buffra buffringsförmåga
bära2 bärkraft
dålig+tillfällig ur_slag
fatta2 fattningsförmåga
fortplantning fortplantningsförmåga
framställa framställningsförmåga
föreställa_sig föreställningsförmåga
författa skrivarförmåga
förklara förklaringskraft
förutsäga förutsägelsekraft
genomslag genomslagsförmåga genomslagskraft
genomtränga genomträngningsförmåga
god+tillfällig i_slag
gro grobarhet
handling handlingskraft
höra öra2
iakttagelse iakttagelseförmåga
improvisera improvisationsförmåga
initiativ initiativförmåga
inlevelse inlevelseförmåga
jonbildning joniseringstendens
kombinera kombinationsförmåga
koncentration2 koncentrationsförmåga
konstnärlig konstnärsblick konstnärssjäl
leda2 ledningsförmåga
ljusbrytning brytningsförmåga
läsa läsfärdighet läsförmåga
motstånd motståndskraft
naturlig i_blodet
prestera prestanda
påhittig uppfinningsförmåga
reagera reaktionsförmåga
rehabilitering rehabiliteringsförmåga
röra_sig rörelseförmåga
sexuell potens2
sjöman sjömanskap
skapa skaparkraft
skattebetalning skatteförmåga
skriva skrivförmåga
snabbinsats snabbinsatsförmåga
språk språkfärdighet
svälta svältkonstnär
syreupptagning syreupptagningsförmåga
tala talförmåga
tillväxt tillväxtförmåga
umgås folkvett
uppfatta uppfattningsförmåga
uppmärksamhet uppmärksamhetsförmåga
uppsugning uppsugningsförmåga
vedergälla vedergällningsförmåga
verbal verbalitet
växa växkraft
överlevnad överlevnadsförmåga
övertala övertalningsförmåga

3
betala solid2 solvent
föda fruktsam