SALDO

grundformförmanskap
mönsternn_6n_departement
ordklassnn
inherenta dragn
böjningstabell
sg indef nomförmanskap
sg indef genförmanskaps
sg def nomförmanskapet
sg def genförmanskapets
pl indef nomförmanskap
pl indef genförmanskaps
pl def nomförmanskapen
pl def genförmanskapens
ciförmanskaps/förmanskaps-
cmförmanskaps/förmanskaps-
smsförmanskaps-